zide zidanoblaganje kaminovsivi porfido sivi okrogle stopnice

NOVO!!!

KAMEN KAVALA

Brušen kamen

polaganje kamna

polaganje kamna

polaganje kamna

Ostala rustika

polaganje kamna

polaganje kamna

 

Priprava podlage in polaganje

Pred polaganjem kamna porfido plošč moramo primerno pripraviti spodnjo podlago:                                       

 -Odstraniti moramo neprimerno nenosilno zemljino  v globino min.50-60cm;
-Izdelava nosilnega tamponskega sloja s potrebnim komprimiranje (debelina je odvisna od    
odstranitve nenosilne zemljine); cca 30-40cm;
-izdelava armirano betonske plošče deb.12-15cm z betonom MB30 (0-16mm), z enojnim ali dvojnim  armiranjem z armaturno mrežo Q239-Q283;
-izdelava potrebnih dilatacijskih stikov v nosilno armiranobetonsko ploščo
-armirana betonska plošča mora biti izdelana v enakem naklonu kakor bo kasneje izdelan finalni tlak;
-armirano betonsko ploščo zabetoniramo nižje od finalnega tlaka in sicer 8-10cm (odvisno od debeline kamna katerega bomo polagali).
-porfido kamen polagamo v betonsko podlago, beton zemeljsko vlažen MB30(0-4mm)
-fugiranje s fino cementno malto s potrebnimi dodatki za neskrčljivost malte
-med polaganjem kamna in po fugiranju moramo kamen takoj dobro očistiti.

 

Novo v ponudbi DEKORATIVNI KAMEN: Porfido, Luzzerna in pohorski Škrilj

polaganje kamna

polaganje kamna

polaganje kamna

polaganje kamna

polaganje kamna